> >

KAROL ŻURAWSKI

 
pracownia projektowa

Muzeum Historii Polski, Warszawa

 
konkursWzniesienie siedziby muzeum było planowane w ważnym miejscu stolicy - na krawędzi Skarpy Warszawskiej po przykryciu Trasy Łazienkowskiej platformą. Takie działanie połączyłoby części skarpy rozdzielone przez wykop trasy odtworzając kontiunuum przestrzeni parków i stworzyłoby przestrzeń przyjazną pieszym. Planowaliśmy stworzyć kilka mniejszych pawilonów mieszczących oddzielne części programu funkcjonalnego. Wszystkie pawilony byłyby połączone wspólnym foyer pod powierzchnią dziedzińca. Zewnętrzne ściany muzeum pokryte byłyby piaskowcem, który jest charakterystyczny dla ważnych w mieście budynków.wybór ilustracji

informacjemain entrance to the courtyard
muzeum planowane na Skarpie Warszawskiej
flexible working space
widok z góry
new design of the courtyard
widok z zachodu
side entrance
fasada z piaskowca, zamknięte i otwarte okiennice
side entrance
woda opadowa z miedzianego dachu
> >
klient
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

autor
Karol Żurawski

2009

English
ENG
  <<          <          >                
Muzeum Historii Polski
x